Fara

Najstarszy w Grudziądzu kościół farny p.w. św. Mikołaja. Budowę rozpoczęto w 1286 r., zakończono w XV w.
W końcu II wojny światowej kościół uległ zniszczeniu, jednak zachowały się XIV-wieczne malowidła ścienne na ośmiobocznych filarach, częściowo główny ołtarz i lewy boczny, chrzcielnica z I połowy XII w., figury terrakotowe w zachodniej ścianie wieży, pochodzące z dawnej kaplicy zamkowej.
W wieży znajdują się zabytkowe dzwony z 1482 r. i 1777 r.


mjsz
fot. W. Bohm